Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
sinem2015-08-26 20:15:50
Was heisst : mein herz , mein liebling
Isa2015-08-26 21:53:33
Beschreibung: Mein Herz, mein Liebling
Aramäisch: ܠܶܒܝ, ܪܳܚܡܳܐ ܕܺܝܠܝ
Transkription: Leb, Roĥmo dil
sinem2015-08-26 22:17:29
Beschreibung: Dankee :-)
Mitsche2015-12-12 08:30:43ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂