Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Simone2015-09-19 21:06:35
Jesus sprach zu ihm: „Ich bin der Weg und di
Isa2015-09-29 19:19:48
Beschreibung: "Ich bin der Weg und die Wahrheit"
Aramäisch: ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ
Transkription: Eno no urĥo washroro.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂