Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
manu2015-10-24 22:15:22
so ist es, so sol es sein
Isa2015-10-26 19:18:41
Aramäisch: ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ,ܗܳܟܰܢ ܢܶܗܘܶܐ
Transkription: Hogan ithau, hogan nehveĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂