Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Markus2015-11-25 14:48:51
Was heisst "selbstverständlich"?
isa2015-11-29 08:49:32
Aramäisch: ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ
Transkription: me kul frusĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂