Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Neshro2016-01-17 20:04:18
Was heißt dreckig auf Suryoyo Kthobonoyo?
isa2016-01-17 22:11:37
Aramäisch: ܨܳܐܬܳܐ
Transkription: Sothoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂