Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Jos2016-03-16 15:33:04
Freiheit
isa2016-03-16 21:40:08
Aramäisch: ܚܺܝܪܽܘܬܳܐ
Transkription: chiruthoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂