Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
rexhepi2016-10-26 13:18:33
du liebst mich nicht!
isa2016-10-29 19:03:18
Aramäisch: ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܢܬ ܠܺܝ
Transkription: Lo roĥem at li.ĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂