Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Nevert2017-02-05 14:51:23
Wie schriebt sich Nevert
isa2017-02-06 12:10:22
Aramäisch: ܢܶܦܶܪܬĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂