Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
p652017-02-06 20:37:36
was heißt: Grillmeister
isa2017-02-13 18:03:13
Aramäisch: ܪܰܒܽܘܢ ܛܘܳܝܳܐ
Transkription: Rabun țvoyoĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂