Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
paulos2017-02-19 13:44:45
wie schreibt man auf aramäisch victoria
isa2017-02-26 19:57:00
Aramäisch: ܦܺܟܬܳܪܺܝܰܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂