Antworten - ܦܘܢܝܐ - Funoye

Zurück zu den Fragen
Maria2017-03-29 14:15:49
Wie schreibt man maria
isa2017-04-02 17:11:16
Aramäisch: ܡܰܪܺܝܰܐ
melisa2017-04-08 11:36:49
wie schreibt man melissa2017-04-08 11:37:09
isa2017-04-09 12:24:53
Aramäisch: ܡܶܠܺܝܣܰܐĉ ğ ĥ ŝ ț đ ç
ܟܝ ܛܚ ܙܘ ܗܕ ܓܒ ܐ
ܬܫ ܪܩ ܨܦ ܥܣ ܢܡ ܠ
ܰܳ ܶܺ ܽܬ̣ ܦ̣ܓ̣ ܟ݂̈ ̱݂